<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=66962&amp;fmt=gif">

Over ons.

De voorganger van MeetingpointAdvies is opgericht in 2001 met als reden om het werkproces van financieel adviseurs te versoepelen. 

MeetingpointAdvies helpt financieel adviseurs en verzekeraars verzekeringsproducten te ontsluiten in de overtuiging dat hiermee gezamenlijke kostenreductie en efficiëntie wordt bereikt. Dit doen wij samen met ons eigen Meetingpointadvies team, een alsmaar groeiend aantal deelnemende verzekeraars en duizenden eindgebruikers. 

Om de processen tussen adviseurs, maatschappijen en administratiepakketten te vereenvoudigen werken wij tevens samen met verschillende organisaties zoals Aplaza, DAK, Melching en VKG. Dit in de veronderstelling dat je samen sterker staat.

De wensen en behoeften van de financieel adviseur staan bij ons altijd centraal waardoor MeetingpointAdvies een steeds completer platform wordt. 

Onze partners.

partner-logos-new.png