<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=66962&amp;fmt=gif">

Hoe pas ik de begeleidende tekst aan voor het versturen van het klantprofiel?

0 reacties

Wanneer je een nieuwe inventarisatie voor een AOV wilt starten in MeetingpointAdvies kan je gebruik maken van ons digitaal klantprofiel. Het voordeel van ons digitaal klantprofiel is dat je deze deels en of geheel kan laten invullen door je klant. Je kan als adviseur er ook voor kiezen deze zelf volledig in te vullen en enkel te laten ondertekenen door de betreffende klant.
Door een ‘nieuw klantprofiel verzoek’ in te dienen, via MeetingpointAdvies, kan je je klant uitnodigen om het klantprofiel in te vullen. Hiervoor kan je een e-mail versturen naar je klant met daarin een begeleidend stukje tekst en een link naar het klantprofiel.
Standaard hebben we daar al een stukje tekst voor je ingevuld, echter kan je deze bij elke verzending ‘ad hoc’ personaliseren.

Hoe doe ik dat? ‘Ad hoc’ de begeleidende tekst personaliseren voor verzending van het klantprofiel.  
1) Ga naar tabblad ‘klantprofielen’
2) Druk vervolgens op de button ‘nieuw klantprofiel verzoek’.
(zie afb 1)

Afb. 1:
Afbeelding 1.png
vervolgens verschijnt er een scherm waarin je het e-mailadres, naam en geslacht van de klant dient in te vullen.
Daaronder staat de begeleidende tekst met daarin de link naar het klantprofiel welke wordt verstuurd naar het opgegeven e-mailadres van je klant. Deze tekst kan je hier v
óór de verzending aanpassen.
(zie afb 2)

Afb. 2:
Afbeelding 2.png

Wanneer je bovenstaande stappen hebt doorlopen is de tekst voor de betreffende klant aangepast en kan je het ‘nieuw klantprofiel verzoek’ versturen. Wanneer je deze verstuurd hebt heeft de klant toegang tot het klantprofiel.

Let op: Dit geldt alleen voor het betreffende klantprofiel. Open je een nieuw klantprofielverzoek dan zal de standaard tekst daarin weer worden opgenomen.


Over de auteur.