<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=66962&amp;fmt=gif">

Allianz doet aanpassing in AOV premiestelling

0 reacties

Allianz doet aanpassing in AOV premiestelling, 15 december 2023

Allianz past met ingang van 15-12-2023 voor de AOV de premie aan voor een aantal beroepen. Vanuit een marktscan kwam naar voren dat voor een aantal beroepen de premie uit balans liep met de markt. Door de premiestelling van de betreffende beroepen aan te passen, zijn deze nu meer marktconform. 

De nieuwe premies worden automatisch opgenomen binnen MeetingpointAdvies. 

De aanpassing geldt enkel voor offertes die zijn berekend op of na 15-12-2023.

MeetingpointAdvies is het meest complete en actuele vergelijkingsplatform voor AOV. Onze vergelijkers bevatten AOV-producten van onder meer Klaverblad, Movir, AEGON, De Goudse, Allianz, Avéro Achmea, Interpolis én TAF. 

Over de auteur.

Bob Brandsen

Bob Brandsen

b.brandsen@tjip.com