<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=66962&amp;fmt=gif">

AOV verplicht voor zzp‘ers -– Wat kan de intermediair betekenen?

0 reacties

Het gaat waarschijnlijk nog duren tot 2024, maar de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) komt eraan. Deze is vorig jaar aangekondigd. Hiermee komt een einde aan het onverzekerd zijn van zzp’ers en dit biedt kansen voor de financieel adviseur. Volgens het CBS had in 2019 slechts 4 op de 10 zzp’ers een AOV. Maar het wel of niet verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid is in de toekomst geen keuze meer, dus alle zzp’ers moeten zich verzekeren. 

Wat houdt deze verplichte AOV in? 

  • Een uitkering op basis van het minimumloon 
  • De premie komt te liggen rond de €200 bruto per maand 
  • Bij ziekte geldt een wachttijd van zes maanden of langer 
  • Alle zelfstandigen die geen AOV hebben, krijgen de verplichte AOV 

Beroepsonafhankelijk 

In de verplichte verzekering wordt de premie niet afhankelijk gemaakt van het beroep van de zzp’ers. Hierdoor kunnen zelfstandigen met de minder gevaarlijke beroepen maar beter niet voor de verplichte verzekering kiezenZe kunnen beter kiezen voor de individuele verzekering, want dat zal voor hen doorgaans goedkoper uitpakken. Voor zelfstandigen in de bouw, en dan vooral ook nog voor diegenen met een hogere leeftijd, kan de verplichte AOV de beste optie zijn. Ondanks de beperkte dekking. 

Met name voor de moeilijk verzekerbare zzp’ers blijft de verplichte AOV over. Immers, niet iedereen wordt geaccepteerd door de individuele verzekeraars. Denk aan dakdekkersbomenrooiers of mensen die werken in elektriciteitsmastenHierdoor is het onverzekerd zijn voor deze zzp’ers nu nog de enige optie. Eventueel sluiten zij zich aan bij een broodfonds, maar een volwaardige AOV is voor hen helaas nog geen optie. Voor deze groep zelfstandig ondernemers kan de verplichte AOV als geroepen komen, maar deze groep is maar het topje van de ijsberg. De resterende grote groep zzp’ers moet vooral in gesprek gaan met een financieel adviseur. 

Meer over AOV

AOV onterecht in slecht daglicht 

Helaas leven er verkeerde beelden over de AOV, want de AOV in de afgelopen jaren vaak in een slecht daglicht komen te staanEn dat is onterecht. Veel mensen hebben het idee dat verzekeraars zoeken naar gronden op basis waarvan ze een claim op de verzekering bij arbeidsongeschiktheid kunnen afwijzen. Maar iedereen die in de advisering werkt, weet dat de praktijk anders is. Met een goed onderbouwd advies en degelijke begeleiding kan de meest geschikte AOV worden gevonden. En met goede begeleiding kan een afwijzing voor uitkering, door bijvoorbeeld een verkeerd ingevulde gezondheidsverklaring, worden voorkomen. Samen met de klant de gezondheidsverklaring invullen gaat te ver, maar met tips kun je toekomstige problemen op voorhand voorkomen.  

Waarom is verplichte AOV een kans voor de intermediair? 

Het onverzekerd blijven is in de toekomst geen optie meer. De verplichtstelling zorgt ervoor dat zzp’ers erop worden gewezen dat het arbeidsongeschiktheidsrisico niet te negeren is. Met die wetenschap kunnen financieel adviseurs in dit gat in de markt springen en de onzekere tijden voor zzp’ers beëindigen. Door het bieden van een volwaardige AOV, zullen veel zelfstandigen voor een individuele verzekering kiezen. Voor de hierboven genoemde moeilijk verzekerbare beroepen komt er een vangnet en voor de rest is het een duwtje in de rug om het gewoon goed te regelen. 

Probeer nu gratis uit

Over de auteur.