<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=66962&amp;fmt=gif">

MAS Vergelijkingen wordt MeetingpointAdvies

0 reacties

 

Delft, 17 augustus 2017

MeetingpointAdvies is het online platform waarmee TJIP uit Delft zich nadrukkelijker wil gaan richten op de verzekeringsadviseur. Deze nieuwe naam is herkenbaarder voor de adviseur en geeft aan waar het platform voor staat.

Sinds de introductie in november 2016 kent het vergelijkingsplatform voor individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) een snel stijgend aantal tevreden gebruikers.

Adviseurs kunnen op het platform de actuele AOV premies en voorwaarden vergelijken van AEGON, Avéro Achmea, De Amersfoortse, de Goudse, Delta Lloyd, Generali, Interpolis, Movir en Reaal. Alle verzekeringen zijn vervolgens via een koppeling ook direct digitaal aan te vragen bij de betreffende maatschappij: snel, gemakkelijk, met een kleinere foutkans en dus service-verhogend.

Momenteel wordt hard gewerkt aan uitbreiding van het MeetingpointAdvies platform met vergelijkingsmogelijkheden voor ORV en schadeverzekeringen.

Over de auteur.