<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=66962&amp;fmt=gif">

In deze nieuwsbrief lees je het laatste nieuws van MeetingpointAdvies. Onderwerp van deze maand: MeetingpointAdvies wil je graag vragen om een bijdrage te leveren aan de Grote Digitaliseringsenquête vanuit Adfiz en de Contactgroep Automatisering.

De Grote Digitaliseringsenquête

Waar liggen voor adviseurs de grootste kansen en uitdagingen om digitale ondersteuning te verbeteren in het adviesproces, in het klantbeheer en voor de compliance? En wat is daarvoor nodig?

Adfiz en Stichting Contactgroep Automatisering willen met de Grote Digitaliseringsenquête inzicht krijgen in de digitaliserings- en ondersteuningsbehoeften binnen de sector. Op basis daarvan kan een digitaliseringsagenda worden opgesteld.

MeetingpointAdvies en TJIP nemen via de Stichting Contactgroep Automatisering deel aan het onderzoek. De resultaten zullen daar waar mogelijk ook onderdeel worden van onze agenda.
Uw bijdrage aan dit onderzoek helpt ons dan ook.

Klik hieronder om aan de Grote Digitaliseringsenquête deel te nemen. 


de Grote Digitaliseringsenquête

Over de auteur.