<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=66962&amp;fmt=gif">

Graag brengen wij je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent het MeetingpointAdvies platform. We hebben een aantal zaken voor jou toegevoegd en aangepast om het gebruik verder te vergemakkelijken.

Visualisatie van het premieverloop

Vanaf heden biedt de iAOV-Vergelijker de mogelijkheid om het premieverloop van de verschillende producten te visualiseren in een grafiek. Daarnaast is het ook mogelijk om het premieverloop van alle vergeleken producten te exporteren naar een Excel bestand.
Het voordeel hiervan is dat je niet meer het premieverloop van de verschillende producten afzonderlijk hoeft uit te printen om dit te kunnen vergelijken, je vindt alles netjes in één Excel bestand terug. Dit scheelt je veel tijd! Meer weten over deze functionaliteit? Klik op de link
Release Note 13 afb1.png

Release Note 13 afb2.png


Navigatie pad iAOV-Vergelijker uitgebreid

We hebben het voor jou nog inzichtelijker gemaakt waar je je in het proces van de iAOV-Vergelijker bevindt. Hiervoor hebben we de navigatiebalk uitgebreid, waarmee we duidelijk aangeven dat het proces niet stopt na het vergelijken van premies en voorwaarden. Zoals je op de onderstaande afbeelding kunt zien kan je na de vergelijking, met dezelfde klantdata, offertes aanmaken en uiteindelijk een aanvraag indienen. Alle klantdata wordt meegenomen, waardoor je niet nogmaals alles hoeft in te voeren.

 Release Note 13 afb3.png


Wachttijd van 365 dagen of langer

Wanneer je in de vergelijker kiest voor een wachttijd van 365 dagen of langer, dan zullen de vragen ‘Verzekerd bedrag rubriek A’ en ‘Percentage uitkeringsdrempel rubriek A’ dynamisch worden verborgen. 


Eindleeftijd 68 jaar is toegevoegd

De iAOV-Vergelijker is uitgebreid met de eindleeftijd van 68 jaar. Voor nu wordt deze eindleeftijd alleen voor de Amersfoortse producten gebruikt, maar andere maatschappijen zullen spoedig volgen.

Wil je meer weten over de functionaliteiten van MeetingpointAdvies? Download het handboek voor meer tijdbesparende  informatie!

Download het handboek

Over de auteur.

Alexandra Heerink.

Alexandra Heerink.

Alexandra, Accountmanager bij MeetingpointAdvies, is mede door haar intensieve contact met de klant op de hoogte van de laatste marktontwikkelingen.

a.heerink@meetingpointadvies.nl