<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=66962&amp;fmt=gif">

MeetingpointAdvies wenst iedereen een succesvol 2018.

Om het nieuwe jaar samen succesvol te starten hebben we onderstaande functionaliteiten in de iAOV-Vergelijker aangepast en verbeterd.


'print' en 'vergelijken' knop toegevoegd, nadat een klantprofiel is geaccordeerd
Wanneer je als adviseur het klantprofiel accordeert zal er een scherm worden getoond met daarin de melding dat de status van het klantprofiel omgezet is naar ‘definitief’ en dat deze niet meer kan worden gewijzigd. In dezelfde melding hebben we 2 knoppen toegevoegd, te weten:

 1. Printen
 2. Vergelijken

Deze opties bieden je de mogelijkheid om vanuit hier direct het definitieve klantprofiel uit te printen en/of direct te starten met het vergelijken van een AOV op basis van de gegevens welke zijn ingevuld in het betreffende klantprofiel.


Release Note 14 afb 1.png

 

De gevarendriehoekjes vervangen door informatie icoontjes
Vanaf heden wordt er melding gemaakt van de productafwijkingen met een informatie icoontje i.p.v. het bekende gevarendriehoekje. Om het nog inzichtelijker te maken worden er bij de informatie icoontjes ook direct het aantal productafwijkingen weergegeven.


Oude situatie

Release Note 14 afb 2.png

 

Nieuwe situatie

Release Note 14 afb 3.png


Knoppen ‘printen’ en ‘voorwaarden vergelijken’ in premieoverzicht scherm aangepast
Zodra het premieoverzicht scherm voor het eerst getoond wordt in de vergelijker en er is nog geen berekening gedaan, zullen de knoppen 'printen' en 'voorwaarden vergelijken' inactief zijn.
Je dient dus eerst een premieberekening te maken voordat je de pagina kan uitprinten of de voorwaarden kan vergelijken.


Release Note 14 afb 4.png

Businessrules toegevoegd in de iAOV vergelijker

 1. We hebben een controle ingevoerd dat wanneer de wachttijd 365 dagen of langer bedraagt, dan mag de waarde voor ‘Verzekerd bedrag Rubriek B’ geen 0 zijn. Indien dat wel gebeurt verschijnt er een foutmelding;Release Note 14 afb 5.png
 2. Nu is er een controle ingevoerd, als de wachttijd korter is dan 365 dagen, dan mag de waarde voor ‘Verzekerd bedrag Rubriek A’ geen 0 zijn. Indien dat wel gebeurt verschijnt er een foutmelding;Release Note 14 afb 6.png
 1. We hebben een aanpassing aangebracht, wanneer het ‘Verzekerd bedrag Rubriek B’ de waarde 0 heeft of niet getoond wordt, het ‘Percentage uitkeringsdrempel rubriek B’ dynamisch wordt verborgen.Release Note 14 afb 7.png


Eindleeftijd 68 jaar voor Movir toegevoegd
Voor de Movir producten is de eindleeftijd aangepast naar 68 jaar.
Voor nu wordt de betreffende eindleeftijd alleen voor de producten van Movir en van de Amersfoortse  gebruikt, andere maatschappijen zullen spoedig volgen!


Nieuwe beroepenlijst voor de Goudse

De Goudse heeft in haar beroepenlijst een aantal beroepen toegevoegd, te weten:

 1. Foodtruckhouder
 2. Handelaar (administratief)
 3. Handelaar (commercieel)
 4. Horeca ondernemer
 5. Monteur (overig)
 6. Osteopaat

 

 Download het handboek

Over de auteur.

Alexandra Heerink.

Alexandra Heerink.

Alexandra, Accountmanager bij MeetingpointAdvies, is mede door haar intensieve contact met de klant op de hoogte van de laatste marktontwikkelingen.

a.heerink@meetingpointadvies.nl