<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=66962&amp;fmt=gif">

Hoe pareer je de AOV mythes als adviseur?

1: Een AOV helpt alleen op financieel gebied

Primair is de AOV in het leven geroepen om je financiële situatie weer op de been te krijgen op het moment dat je fysiek niet meer (of voor een deel niet meer) in staat bent om te werken. De verzekeraar gaat echter vaak nog een stapje verder om de impact van arbeidsongeschiktheid te minimaliseren. De gemoeide kosten die komen kijken rond re-integratie en omscholing bij klachten van psychische aard worden namelijk óók verhaald bij de verzekeraar. Er is dus vanuit het oogpunt van de verzekeraar baat bij om deze klachten al in een zo vroeg mogelijk stadium te behandelen. Zo kan je je bij (of in aanloop naar) een burn-out of bij een langdurige periode van overspannenheid al beroepen op je AOV.

2: De medische keuring maakt de aanvraag lastig

Bij het ontsluiten van een AOV wordt vanuit de verzekeraar verzocht een uitgebreide gezondheidsverklaring aan te leveren. Deze lijst wordt vervolgens beoordeeld door een geneeskundig adviseur waaruit een advies volgt. In  75% van alle gevallen wordt de medische verklaring direct goedgekeurd en kan de persoon in kwestie verder met de aanvraagprocedure. In slechts één vierde van de gevallen is er aanleiding tot nader onderzoek en volgt er een beoordelingsgesprek met een medisch specialist. Mocht je echter toch tot deze minderheid toebehoren is de kans nog steeds groot dat je gewoon een AOV kan ontsluiten. De medische keuring is dus eerder een stap in het proces, dan een drempel.

3: Een AOV is alleen verkrijgbaar voor een vast tarief

Een AOV is een complex product wat juist verkrijgbaar is in diverse soorten en maten. Zo beschikt men over de mogelijkheid om dit type verzekering op een aantal manieren te personaliseren, aangezien een kantoormedewerker nou eenmaal minder risico loopt dan een aannemer. Om te beginnen is het mogelijk om het verzekerde bedrag te verscherpen. Normaal gaat men uit van 80% van het bruto inkomen, maar wanneer je met een iets lagere premie rond denk te kunnen komen is dat geen probleem. Ten tweede bestaat de mogelijkheid om de startdatum van de uitkering aan te passen. Hierin kan je zelf kiezen om pas na één maand, tot in sommige gevallen zelfs twee jaar, uit te laten keren.

verder kan je de eindleeftijd van de verzekering wat opschorten is het nog mogelijk om de verzekerde bedragen niet te laten indexeren. Dat betekent voor nu weliswaar een lagere premie, maar straks (mocht je er gebruik van moeten maken) ook een minder hoge uitkering. Tot slot kies er ook zelf voor in hoeverre de verzekering dekking moet bieden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een burn-out niet mee te laten verzekeren, wat veel uitmaakt in de maandelijkse premie. Ook dit is voor sommige beroepsgroepen een logische afweging.

4: In loondienst ben je goedkoper verzekerd

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een duur product. De vraagt reist of mensen in loondienst minder kosten hebben aan het indekken van het risico op verlies aan inkomen wegens arbeidsongeschiktheid dan zelfstandig ondernemers. Misschien geen verrassing, maar iemand die in dienst is, betaalt net zo goed die premie. De ‘catch’ is alleen dat men hier een stuk minder bewust van is, en de premie veel minder zichtbaar is. Deze premies worden namelijk ingehouden op het brutosalaris en is voor de oplettende werknemer gewoon zichtbaar op de loonstrook. Hierop staat dat er ruim 14% wordt betaald aan ziekte -en arbeidsongeschiktheid premies vanuit het bruto inkomen. De meeste zelfstandig ondernemers betalen vaak tussen de 4% en 7% aan premies. Wie betaalt er dus (indirect) het meest?

5: Sportblessures vallen buiten de AOV

Tijdens het sporten een blessure opgelopen? Een gekneusde pols of een gebroken enkel? Sporten brengt risico’s met zich mee. En voor veel zzp’ers betekent dat risico voor het maandelijks inkomen. Echter is een sportblessure soms onontkoombaar, en zit een gevaar in een klein hoekje. Wanneer je dan tóch tegen een blessure oploopt, biedt de AOV bijna altijd dekking. Of het nu gevolg is van je eigen onhandigheid, of dat er sprake is van wat ze noemen ‘risicovolle activiteiten’ (te noemen motorrijden, skiën, scubaduiken, etc.). Enige uitzondering op de regel is fysieke schade is bij opzet of schade onder invloed van drank of drugs. 

6: Je ontvangt pas financiële steun wanneer je volledig wordt afgekeurd

Je hoeft gelukkig niet volledig in de lappenmand te liggen voordat je verzekeraar overgaat tot het betalen van een uitkering. Stel dat je in je dagelijkse werkzaamheden als zelfstandig ondernemer afhankelijk bent van je fysieke gesteldheid zal je verzekeraar gewoon overgaan tot uitkeren bij bijvoorbeeld een beenbreuk (mits je een AOV hebt ontsloten met een zuivere beroepsdekking). Alleen wanneer je (in dit geval bij een beekbreuk) niét volledig in je werkzaamheden wordt belemmerd kan een verzekeraar ervoor kiezen om een lager percentage dan 100% uit te keren.

De minimale uitkeringsgrens ligt overigens op 25% arbeidsongeschiktheid. Val je daaronder, dan kost het je je eigen risico. Val je daarboven, dekt de verzekeraar de (tijdelijke) schade. Ook hierin kan een ondernemer ervoor kiezen om het percentage omhoog te leggen en dus minder premie te betalen. Let wel, dit brengt uiteraard ook weer de nodige risico’s met zich mee. Bijvoorbeeld in het geval van een burn-out. 
Handboek-passend-AOV-advies-MPA

Download het handboek

Over de auteur.

Edon Kosters.

Edon Kosters.

Edon Kosters is Business Development Manager bij MeetingpointAdvies en verantwoordelijk voor alle producten gekoppeld aan het platform. Tevens schrijft Edon met regelmaat relevante artikelen voor de adviseur.

e.kosters@meetingpointadvies.nl