<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=66962&amp;fmt=gif">

In deze nieuwsbrief lees je het laatste nieuws van MeetingpointAdvies. Onderwerpen van deze maand: nieuwe ORV TAF en nog minder invoerhandelingen bij woonverzekeringen.

Nieuwe ORV van TAF in MeetingpointAdvies 

TAF introduceert de Overlijdensrisicoverzekering met verzekeraar BNP Paribas Cardif. De nieuwe verzekering is beschikbaar in de 'special’ (ingekorte duur premiebetaling) en ‘personal’ variant. De verzekering kent de volgende dekkingsvormen: gelijkblijvend, annuïtair dalend en lineair dalend.  

Voordelen van deze verzekeringen: 

  • Standaard een uitkering bij terminale ziekte. 
  • Verschillende kapitalen bij verzekerde mogelijk. 
  • Bij echtscheiding kan een polis gesplitst worden naar twee aparte polissen. 

MeetingpointAdvies is het meest complete en actuele vergelijkingsplatform voor AOV, schade particulier en overlijdensrisicoverzekeringen. Je kunt sinds 24 februari jl. binnen MeetingpointAdvies vergelijkingen maken met de nieuwe ORV van TAF. Indien gewenst kun je ook de aanvraag direct indienen. 

Nu nog makkelijker woonverzekeringen vergelijken  

Het aantal invoerhandelingen om te komen tot een vergelijking voor opstal- en inboedelverzekeringen hebben wij eerder dit jaar verkleind door een koppeling met de TJIP Woondata API, powered by Jumba.nl. Benodigde data zoals inschatting woningwaarde, oppervlakte en bouwjaar van woningen wordt automatisch ingevuld. Met inzet van de TJIP Woondata API vullen nu ook inhoud pand (m3), aantal kamers en daktype automatisch in om ervoor te zorgen dat je als adviseur nog minder tijd kwijt bent aan invoerhandelingen en meer aandacht kunt besteden aan de klant. 

Meer informatie

Over de auteur.